Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
умови надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
відокремлені підрозділи
контактна інформація
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ

 

14.11. 2023 року набрало чинності рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України № 21/2103-рк від 13.11.2023 “Про застосування до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “СВІТОВИД” заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг” відповідно до якого вирішено застосувати до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “СВІТОВИД” захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг та тимчасово зупинити ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, видану згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.04.2015 № 683, інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви виду господарської діяльності згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 № 162; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.04.2015 № 684, інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви виду господарської діяльності згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 № 163.

 

Кредитна спілка «Світовид» із дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензії та до прийняття Національним банком рішення про поновлення дії ліцензії, втрачає право:

 

1) укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань кредитної спілки перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, уключаючи договори перестрахування.

 


Дата створення - 12.06.1998 р.

Дата державної реєстрації -20.04.2004 року.

Дата запису: 15.02.2005

Номер запису: 1 524 120 0000 000107

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 101 від 20 квітня 2004 року. 

Голова правління - Чумаков Микола Іванович 

Головний бухгалтер – Манахова Ірина Миколаївна

Адреса: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Л.М. Толстого, б.3. 

Тел/факс:  (05161) 7-55-91

Код території КОАТУУ – 4810400000

e-mail: svitovyd2016(at)ukr.net 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності  –  Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu(at)bank.gov.ua

office@nfp.gov.ua

Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 

Україна 55200, Миколаївська обл. м. Первомайськ, вул. Л.М. Толстого, 3, Тел. 05161 5-45-91.

 

КС "Світовид" не працює з  колекторами та  колекторськими компаніями.

 

У кредитної спілки «Світовид» відсутні акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції.

Кредитна спілка «Світовид» не має права передавати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги.

 
 Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;

— рівноправності членів кредитної спілки;

— самоврядування;

— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – є членами Всеукраїнської громадської організації «Товариство Червоного Хреста України». Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ) 
 Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601.  
 Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. 

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. 

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu(at)bank.gov.ua.  Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240. 
 
 

Гіперпосилання на Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України:
 
https://bank.gov.ua
 
 Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:
 
https://kis.bank.gov.ua

 


Повідомлення споживачів та інших зазначених у пункті 62 Розділу IV Закону України «Про споживче кредитування» осіб про належність особи до захищеної категорії приймаються:
на адресу електронної пошти svitovyd2016@ukr.net
за місцезнаходженням:  вул. Л.М.Толстого, буд. 3, м. Первомайськ, Миколаївська обл.,  55200
та за номером телефону (05161) 7-55-91.


Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:
для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до цього Закону. Допускається складення довідки рукописним способом;
для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;
для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;
для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти. 
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2022 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України